Bessel van der Kolk: op déze verrassende manieren kun je van trauma helen

Vroeger werd gedacht dat trauma zelden voorkwam. Dat het om uitzonderlijke, eenmalige gebeurtenissen ging. Inmiddels weten we dat de meeste mensen op een bepaald punt in hun leven te maken … Meer lezen over Bessel van der Kolk: op déze verrassende manieren kun je van trauma helen